Bli medlem

AGMK

Vi ønsker alle som har lyst til å spille i korps velkommen til Guttemusikken. Selv om vi har beholdt navnet Arendal Guttemusikkorps har vi et kjempemiljø bestående av både jenter og gutter.

Hos oss kan du spille fra det året du har fyllt 9 år. Har du lyst til å spille; ta kontakt med oss. Guttemusikken både spiller, marsjerer og går formasjonsdrill. Hos oss er det aldri kjedelig. 

Guttemusikken har både Aspirant-, Junior og Hovedkorps. Har du aldri spilt før begynner du første året i Aspirantkorpset før du går over i Juniorkorpset. Etter 2 år venter Hovedkorpset. Det tilbys individuell, gruppe og fellesundervisning/øvelse.

Arendal Guttemusikkorps øver på Moltemyrskole. Øvelsesdager er mandag og torsdag. Hovedøvelsen er torsdag 1800-2000.

Vi tar opp aspiranter i mai/juni og etter skolestart på høsten. Følg med på hjemmesiden vår når det nærmer seg aspirantopptak. Alle med erfaring er også hjertelig velkommen hele året. Ta kontakt med Styreleder om du vil begynne å spille i Guttemusikken.

Du finner mer informasjon her.