Hvordan sy stjerne(r) på genser?

AGMK - Stjerne på genser

I Arendal guttemusikkorps får man en stjerne for hvert år man har vært medlem. Stjernene deles ut på en av de siste øvelsene før 17. mai.

Stjernen festes med enkel, blå tråd som vist på bildet til høyre. Aspiranter fester stjernen på den siden av logoen som vender inn mot midten. Juniorene skal ha en på hver side. Avstand mellom logoen og stjernene skal være ca 2 cm.

Sy kun 2 sting i hvert hjørne. Sy hele stjernen på uten å klippe av tråden og la det være synlige trådsprang på baksiden.
Det vil da være lett å løsne stjernen igjen senere ved å klippe over disse trådsprangene (når stjernene skal flyttes over på uniformsjakke)

Her finner du informasjon om uniformsreglementet.
Her finner du informasjon om hvordan stjerne(r) skal monteres på uniformsjakken.
Her finner du informasjon om hvordan medalje(r) skal monteres på uniformsjakken.