AGMK Grasrotandel 02

Årsrapporten for 2017 ble godkjent på AGMKs årsmøte 27.februar.

Du finner den her

Med vennlig hilsen

Styret i AGMK v. Anita Øgård-Repål