Årsmøtet i Arendal Guttemusikkorps ble avholdt tirsdag 8. mars kl 1900 på Moltemyr skole, se tidligere distribuert invitasjon og saksliste. Årsmøtet gjennomgikk årsrapporten for 2015 og valgte nytt styre og støttelag basert på valgkommiteens innstilling. Ny formann i Guttemusikken er Anita Øgård-Repål.  Hele oversikten over Styret og Støttelaget finner du her