Igjen nærmer nasjonaldagen seg i Arendal. Arendal Guttemusikkorps følger tradisjonen med oppstart for hovedkorps 0650 på Myratunet. Hovedkorpset har spilleoppdrag gjennom hele dagen med barnetog, drilloppvisning på Moltemyr, Myra og Sam Eydes plass i tillegg til borgertog. Fullt program for hovedkorpset finner du her.

Aspirant og Juniorkorps har første spilleoppdrag før barnetoget etter først å ha spist frokost sammen med hovedkorps. Fullt program for Aspirant og Juniorkorps finner du her.