AGMK Grasrotandel 02

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 ble godkjent på AGMKs årsmøte 27.februar.

Du finner den her

Med vennlig hilsen

Styret i AGMK v. Anita Øgård-Repål

 

AGMK Forsikringsavtale 01