AGMK Grasrotandel 02

Støttelaget består av: 

Lene Holthe     Leder
Mariann B. Knutsen     Medlem
Kristin Winnberg     Medlem
Anita Teigen     Medlem
Helene Thorstensen     Medlem
Elin Omland     Medlem
 Inger Lise Garcia de Presno      Vara

 

 

AGMK Forsikringsavtale 01