AGMK Grasrotandel 02

Styret består av:

Lena Homdrom Gustafson 93 08 04 13 lgustaf (@) online.no Styreleder
Klaus Skoge 90 11 34 91 klskoge (@) online.no Nestleder/Leder HK
Åse Grantangen 98 81 02 34 aasegrantangen (@) gmail.com Kasserer
Anne Lene Holthe 97 50 55 14 lene.holthe74 (@) gmail.com Leder Støttelag
Beate Hvideberg Boye 95 76 45 76 beateboye @ gmail.com Materialforvalter
Marianne Tønseth 95 78 13 80 marianne.tonseth (@) gmail.com Turansvarlig
Ove Jarl Andersen 94 52 96 56 ovejarl (@) hotmail.com Webansvarlig
Lene Bakke 45 45 52 16 lene.bakke (@) gard.no Uniformsansvarlig
Mona Johansen 90 96 77 54 monajohansen01 (@) gmail.com Varamedlem/Ansv. Jr/Asp
Erling Johan Støback 90 75 92 77 erling858 (@) gmail.com Varamedlem/Ansv. Jr/Asp

 

 

Støttelaget består av:

Lene Holthe     Leder
Mariann B. Knutsen     Medlem
Kristin Winnberg     Medlem
Anita Teigen     Medlem
Helene Thorstensen     Medlem
Elin Omland     Medlem
Inger Lise Garcia de Presno     Medlem

 

 

Korpsets vedtekter finner du her.

 

 

Arendal Guttemusikkorps
Postboks 95
4801 Arendal
Bank: 2895.41.45184

Vi har egen sparekonto som brukes til turer. Kontonummeret er: 2895.42.87647.

Hvis du overfører penger til denne kontoen er det svært viktig at du merker innbetalingen med musikantens navn.

AGMK Forsikringsavtale 01