Årsfest 2018

Torsdag 15. mars KL 17.00


Sted:
Sam Eyde Videregående skole

Fullstending invitasjon finner du her.

Hilsen Styret og Støttelaget

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 ble godkjent på AGMKs årsmøte 27.februar.

Du finner den her

Med vennlig hilsen

Styret i AGMK v. Anita Øgård-Repål